foretagshalsa

Produkter och tjänster

Våra produkter och tjänster

Med vår breda specialistkompetens inom företagshälsovård kan vi bland annat erbjuda:

 • Strategisk hälsoutveckling
 • Hälso-, arbets-, klimat- och ledarprofiler
 • Utredningar (t ex psykosocial kartläggning, arbetsförmågebedömning)
 • Dialog och åtgärder - i proaktivt syfte
 • Hälsoundersökningar 
 • Konditionstester 
 • Lagstadgade undersökningar 
 • Utfärdande av specialintyg 
 • Rese- och influensavaccinationer 
 • Ergonomiska arbetsplatsutredningar 
 • Bidra med synpunkter vid större inköp och ny- och ombyggnationer 
 • Medverka och stötta i rehabiliteringsprocessen 
 • Stöd vid myndighetskontakter 
 • Stöd vid krishantering
 • Telefonrådgivning av specialister inom hela företagshälsovårdsområdet
 • Utbildningar (se separat sida)

Vi kan hjälpa dig med allt inom arbetsmiljö och arbetshälsa varför det är svårt för oss att täcka in allt i ovanstående beskrivning. Tveka inte att ta kontakt!!

Vi hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar

Att arbeta strategiskt och proaktivt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är en vinst för såväl den enskilda individen som för företag, organisationer och samhället i stort.

På Jobbhälsan arbetar vi teambaserat och arbetsplatsnära. Vår kompetens finns inom områdena arbetsmiljö, medicin, ergonomi, rehabilitering, livsstilsutveckling och psykosociala frågor och vi arbetar med såväl främjande som proaktiva och efterhjälpande insatser.

Vår strävan är att våra kundföretag ska se oss som sin självklara samarbetspartner i alla former av arbetsmiljörelaterade frågor. Vi vill gärna arbeta strategiskt och proaktivt eftersom vi är övertygade om att det i förhållande till insats ger mest utväxling för kunden men ser vårt stöd i efterhjälpande insatser som lika viktigt.

  

Om Jobbhälsan

Jobbhälsan har små och stora kunder inom privat näringsliv och offentlig sektor och verkar framförallt i norra delen av Sverige. Vi har lokaler i Piteå och Luleå och arbetar gärna ute på ditt företag.

 

 

Kontakta oss

Telefon (vxl): 0911-233333 

Epostinfo@jobbhalsan.se

Adress: Furunäsvägen 100, Plan 2, 941 52 Piteå

Öppettider

Mån-fre 07:30 -16:30